Judith Hollander avstod att stå som regissör för filmen

På ett tidigt stadium av inspelningen visade sig
budgeten på 5 Mkr vara otillräcklig, och olika
besparingsåtgärder vidtogs. Senare visade sig
ljudmixningsarbetet vara ovanligt komplicerat. Premiären
sköts i en första omgång upp från 15 september till 15
november 1985, senare talades det om våren 1986. Judith
Hollander hade inte möjlighet att själv närvara vid
slutredigeringen, men när hon såg resultatet i januari 1986
protesterade hon, särskilt mot ljudkvalitén, och krävde att
vissa röster skulle dubbas. Producenten vägrade, och det
slutade med att Judith Hollander bad att få slippa stå som
ansvarig regissör. Premiären ägde till slut rum 17.10.1986.
Tillbaka