RIKA BARN LEKA BÄST
Rika barn leka bäst skärskådar vad som händer bakom kulisserna i dagens
samhälle med tonvikt på den om- och avskrivna arbetsmarknaden, direktörernas
och de anställdas, med och utan fallskärm, med och utan framtid. Det kan låta
dystert men sällan har det skrattats mer på Folkteatern än det gångna året.

Rika barn leka bäst är rapp och kvick och elak. En film av en kvinna, om kvinnor
och för kvinnor - och de män som är nyfikna på kvinnor och sex. De är rätt många.

I filmens öppning läggs ett bankkontor ner och kvinnorna som jobbar där får sparken
medan deras manliga chef får en rejäl fallskärm och flyttas till huvudkontoret.
Arbetsmarknaden ger våra kvinnor ingen annan möjlighet än att starta ett eget företag
- en lyxbordell. -"Det finns ingenting annat som gör män så ivriga att öppna plånboken".
Den "arbetarägda" bordellen Eternellen blir ÅRETS FÖRETAG!

Tillbaka