GOTT OM POJKAR, ONT OM MÄN?
 
Filmregissören och författaren Marianne Ahrne samtalar
med läkaren och och den jungianska analytikern Rigmor
Robert om pojkar, män och mansroller, och om männens
förhållande till jungianska arketyper och olika mytiska
manliga gestalter som Sankt Göran, Orfeus, Akilles och
Oidipus. Robert berättar om män som mognar till män och
om andra som blir vuxna pojkar. Illustrerande bilder och
intervjuer med kustjägare, tatuerade, kriminella, musiker,
bråkstakar, graffitimålare, renskötare m fl är inklippta.
Bl a berättar Tobbe Nilsson om sina
tatueringar. Kapten Mikael Svensson och överste Ulf
Henricsson samt deras underlydande skildrar utbildningen
till kustjägare vid kustartilleriet. Den maskerade Mel och
hans vänner utför och berättar om graffitimålning. Kapten
Krister Karlsson berättar om möten med kriminella vid
hans ideella besök på ett fängelse. Hans samtalspartner Jari
Jörgensen redogör för sin utveckling till brottsling, något
han bestämde sig för att bli redan i unga år. Internen Veija
Nyman skildrar den svåra tillvaron på fängelser för de män
som av rånare m fl inte anses vara riktiga brottslingar - t
ex kvinnomisshandlare och sexbrottslingar. Polisen Roger
Danner talar om värstingar, eller "strulputtar" som han
kallar dem, och den organisation han grundade för att
hjälpa dessa att ta avstånd från våldet, NFG - Non-
Fighting Generation. Författaren Ulf Gyllenhak berättar
om när han anklagades, och senare friades, två gånger för
incest som han skulle ha begått mot sina döttrar. Den unge
juden Joshua Petsonk samtalar med trosfränden Maynard
Gerber om sin bar mitzvah, den religiösa initieringen till
vuxen man. Professorn i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö
talar om sin inte alltför positiva syn på idoldyrkan av
idrottsmän och handikappidrottaren Lars "Lövis" Löfström
om den frihet hans rullstol har inneburit för honom.
Tillbaka