MINISTER PÅ VILLOVÄGAR
Våren 1945.
Anarki och isolering råder på Nordkalotten, tyska styrkor härjar i det nordliga
Finland. Den lilla samiska byn Sagojokk som ligger där gränsen mellan Finland
och Sverige möts, får i dessa tider besök av Seppo Rävmark, en förrymd fånge.  
Han räddas från tyskarna av två kvinnor från Sagojokk.I Sagojokk är Antti Neia
den obestridde härskare och tyrann . Seppo Rävmark blir av misstag tagen för
att vara en minister från huvudstaden, utsänd för att leda uppbyggnaden och
utvecklingen av de härjade nord- områderna. Denna roll tar han på sig med stor
entusiasm, och lovar bilväg och krigskadeersätning. Hangenomför också en, till
de proletära bybornas begeistring, en storstilad jordreform. Byborna vacklar
mellan stor skepsis och blind tro på ministerns auktoritet, medan Antti Neia ser
sin ledarställning hotad, motarbetar han Seppo på ett sinnrik vis. Saken blir inte
enklare när Seppo förälskar sig Antti Neias unga och söta tjänstepiga.

Tillbaka