Verklighetens terroristaffär

1972 kom Norbert Kröcher till Sverige. Blev snart
förälskad i en svensk tjej och flyttade hem till henne.
Tillsammans gjorde de två bankrån.
Sakta men säkert började Kröcher planera en aktion.
Kring sig samlade han en grupp aningslösa svenska
ungdomar, som hjälpte honom med allt från att skaffa
sprängmedel och vapen till gasmasker och pengar.
Gruppen hyrde en liten källarlokal på Söder i
Stockholm. Där byggdes den trälåda Anna-Greta Leijon
skulle placeras i efter kidnappningen. De svenska
ungdomarna fick hela tiden veta mycket lite om Kröchers
planer.
I april 1977, innan kidnappningen hade genomförts,
slog Säpo och kpist-beväpnade poliser till mot en villa och
flera lägenheter i Stockholm. Kröcher och hela hans
terroristliga greps.
Polisens operation mot Kröcher gick under beteckningen
Ebba Grön. Rockgruppen Ebba Grön svarar för
originalmusik till Operation Leo.
Ett inslag med haschrökning (se Läs mer om handlingen)
fick Statens biografbyrås chef Gustaf Lindenbaum att inkalla
filmgranskningsrådet för ställningstagande. Rådet hade
inget att invända mot sekvensen, och frisläppandet för
visning kom med endast några dagars fördröjning.
Tillbaka