SISTA LEKEN
 
Viktor är lumpsamlare från Stockholm. Han är något av en
drömmare; i tre generationer har han åkt till Åland och
köpt upp gamla saker, många sedan betraktade som
antikviteter.
Han ger sig gärna ut på dessa resor, där det ibland gäller
att med sin charm eller busaktighet nästintill bedra de
gamla eller olyckliga, som säljer ut sitt och sällan har
begrepp om sakers och tings värde. Hemma i Stockholm är
äktenskapet med den framgångsrika hustrun,
antikhandlaren, på upphällningen, de har inte mycket att
säga varandra, än mindre att ge varandra.
Viktor vill nu ta med sig den tonårige sonen på sin nya
uppköpsresa till Åland; han vill att pojken småningom ska
ta över efter honom. Men denne är inte intresserad, han
föredrar att resa till London med sina kamrater.
På en gård i en isolerad ö i skärgården bor en
kalkarbetare med sin familj. Hans hustru är allergisk mot
det stendamm, som fastnar på hans kropp och inte går att
tvätta bort; hon insjuknar efter sina möten med honom.
Maken har en stark sexualdrift, och han förmår inte ta
någon hänsyn.
I familjen finns också en tioårig dotter, Agneta. Det
okända med de underliga ljuden och klagan där inne i
sängkammaren är för henne skrämmande, och kusligt är
också hur hennes mor låser in sig. Hon förstår inte sin fars
inneslutenhet i sin erotiska besatthet; hon drar slutsatsen
att hennes far gör hennes mor illa.
Viktor dras in i familjen på ön. Mystiken kring det
förfallna huset fascinerar honom. Det är även något
speciellt med den flickan. Han vet att hon bara är tio år -
men han tolkar redan in en vuxenhet i henne. I hennes
späda kropp, i hennes rörelser, i blickar och tal ser han
familjens problem. Viktor finner hos henne ett allvar och
en sorg, som han upplever som en utmaning. Han tar sig
an henne och på samma gång på något vis den mystiska
och vackra kvinna, som han skymtat bakom
sängkammarens gardiner.
Agneta följer lumpsamlaren på hans uppköpsresor. Det
uppstår en förståelse och en säregen bindning mellan dem.
Hon ber honom att göra något åt hennes far; hon upplever
det som om han skadade modern.
Viktor kör på och dödar hennes far i desperation. Det
ser ut som en olycka och är så kanske, trots allt. Han tror
att han därmed räddat familjen från besattheten.Viktor
känner ändå att han förlorat allt. Han försöker att få bli hos
familjen. Han lockar Agneta mer och mer in i en värld,
som har allt mindre att göra med verkligheten. Han möter
också hennes mor i bastun. Något är nära att hända mellan
dem, men Agneta kallar på honom...
Allt detta medan grannar och polis blir alltmer
intresserade av honom.
Han flyr ut i det yttersta havsbandet med flickan, och
där inser han att han äntligen måste skilja Agneta från den
fantasivärld han skapat kring dem. Hon förstår också att
hennes barndom är förbi.
Viktor ser en enda utväg. När flickan har somnat, fyller
han sina fickor med sten.
Tillbaka